Avholdsforbundet

Avholdsforbundet

Avholdsforbundet jobber for en bedre folkehelse, og et bedre famileliv.

Mange familier sliter med en familifar som drikker. Dette oppleves ofte ubehagelig for mor og barn som risikerer å føle seg utrygge i sitt eget hjem.

Ved å melde seg inn i avholdsforbundet lærer du mye om fordelene ved et nøkternt liv. Du får også støtte fra det store sosiale miljøet som vi representerer.

Bli med i dag.