Besøk fra kommunelege torsdag 1. november

Informasjon til våre beboere.

På torsdag får vi besøk av dr.Olsen. Hun skal ta en rutinekontroll hos alle beboere, samt gjennomgå resepter og kroniske plager.

Dr. Olsen ba dere om å lage en liste over ting dere lurer på, slik at hun kan svare på spørsmålene på hver visitt.

Hilsen Bestyreren.