Deltakermedaljen

Deltagermedaljen(biografisk sammenheng også kalt Krigsdeltagermedaljen) 9. april 1940 - 8. mai 1945, er en norsk krigsmedalje innstiftet 19. september 1945.

Denne utmerkelsen tildeles militært personell, både norske og allierte, som deltok i kamp under andre verdenskrig. Persnoell som ble tildelt Deltagermedaljen har vist god nasjonal holdning under okkupasjonstiden.