Gründer

Gründer

En gründer er en person som har tatt initiativ til å etablere og starte opp en virksomhet eller et foretak,og som står til ansvar for deler eller hele foretaket. I en etablering eller i et foretak kan det være flere gründere som tar initiativ og starter opp sammen, og deler også på den risikoen det kan føre med seg.

Ordet gründer stammer fra Tyskland, og i Norge har ordet gründer tidligere hatt en negativ betydning. Dette kommer i fra Tyskland og de såkalte Gründerjahrene, etter nedleggelsen av det tyske keiserriket.