Hva er dette

Familien Pedersen som den beskrives her finnes ikke på ordentlig. Dette er sider skapt av lærerstudenter i norsk ved Universitetet i Tromsø gjennom noen høstdager i 2012, som den del av et undervisningsopplegg med fokus på samskriving og sjangertekster, inspirert av Storyline-metoden.

Her kan du lese hvordan prosjektet ble lagt opp og hvordan det utviklet seg (på engelsk).

Prosjektet inngår som ett av fire caser i det pågående PhD-prosjektet "Collaborative writing with wikis. Teaching and learning with and about digital technology in teacher education" som planlegges fullført i løpet av 2016.

Liknende wiki-prosjekter har hvert år vært gjennomført med norskstudenter etter modell av Familien Pedersen:

Familien Olsen (høsten 2013)
Familien Samuelsen
Familien