Hverdagsliv

Hverdagsliv i 1946

I 1946 begynte hverdagslivet å komme på fote igjen etter okkupasjonen av Norge. Feiringen av et selvstendig Norge var over, og det var på tide å bygge opp landet igjen. Det var fremdeles rasjonering på flere typer varer, men situasjonen begynte så smått og forbedre seg.
Samlingsregjeringen diskuterte mange saker for å bygge ut infrastrukturen i Norge, deriblandt jernbane, kaianlegg og vegnett.

Mange barn ble født i løpet av 1946. Mange som planla barnefødsler avventet til etter okkupasjonen. Norske jordmødre hadde det travelt i perioden.

17. mai 1946