Invitasjon til skolens juletrefest januar 1972

Velkommen til

Juletrefest ved Maurskog Sentralskole

Foreldre og søsken inviteres herved til

den årlige juletrefesten

ved skolen

Festen holdes i gymsalen 7.januar og begynner klokken 18.00.
Foreldre som skal ta med seg kake møter på skolekjøkkenet 17.45.

flickr:2132772612

Det vil bli sang, leker og kakespising.
Vi avslutter kvelden med å gå rundt juletreet til søte toner fra skolens englekor.
Vi kan også avsløre at det kommer en overraskelse til barna.

Vel møtt!