LOGG

Startet å skrive om arbeidsliv og økonomi fordi jeg trodde vi skulle fortsette med det temaet vi hadde forrige gang. Endret noe der, før jeg skrev kort om Tobbens bilverksted, pluss noen endringer på andre ting. Spennende. Men greide ikke skrive mye på hver sak, ville nå å lage flere sider. Skriving i wiki har vært veldig spennende.

Fredag 26.10.12:
Forsatt gøy å holde på med dette! Skrev om Sonja denne timen. Gøy å utvikle personer og hendelser ut fra fantasien. Gikk bedre å skrive denne gangen, da tekstene er mer "samkjørt" og en slipper å få forskjellig informasjon om samme hendelse/person, slik det ble under første skriving. Artig å se hvor fort tekstene og historiene utvikler seg.


30. okt
Bruk spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for dagens refleksjonstekst, men skriv gjerne fritt og føy til/hopp over ettersom det passer.
Hvilke faktorer skaper motivasjon («skrivelyst») for å skrive på en slik wiki?
Er det f.eks viktig at..

- man får velge selv hvor man vil skrive?
Tror det er viktig å få noen valgmuligheter slik at det blir gøy å skrive. Alltid gøy når en skriver om noe en liker. Var viktig at vi kunne gå inn å skrive hvor vi ville, og jeg har vært ivrig i å opprette nye sider.

-andre (utenfor klassen) kan se hva du/dere gjør?
Artig at det ligger ute på internett og ser fremdriften og produktet en får ut av skrivingen. Får et klarere bilde av at det en gjør fører resultatet videre og til det bedre.

- vi skriver i et fiktivt univers?
Det er veldig gøy. Det gjør at en er litt "friere" og kan slippe fantasien løpsk. Kan være med på å skape noe, og det setter fantasien i gang. Det har blitt mange morsomme historier ut av dette prosjektet, og det er gøy å gå inn å lese på det de andre har diktet opp.

- man kan skrive «som en annen»?
Det gøy å sette seg inn i en annen person og utvikle en person med egne særtrekk. Det er gøy å skape karakterer og utvikle historier om livene deres. Dette førte til økt skriveglede for min del.

- man kan bruke egne erfaringer, interesser?
Tror det er viktig at en kan bruke egne erfaringer og interesser, for en velger vel ofte hva en vil skrive om etter egne interesser. Ofte er det fantasien som også legger mange føringer for hva en skriver om.

-rammene (f.eks sjangrene) er avgrenset?
Tror ikke en trenger kreve at det skal være skrevet etter en spesiell sjanger, iallefall ikke i den første skrivingen. Etterhvert kan en introdusere sjanger, spesielt hvis det skal skrives jobbsøknad og slike ting.

-vi idémyldrer sammen?
Viktig for å skape et bilde i lag av enkelte viktige ting, som f.eks. navn og datoer.

- verktøyet er lett å bruke?
De funksjonene som jeg har brukt har vært enkel å bruke, og det er viktig.

- sidene ser ekte/proffe ut?
Dette er viktig, for at det skal virke ekte. Virker proft at vi har fått en slik nettside ut av skrivingen. Viktig motivasjonskilde!

Hadde skrivingen vært annerledes om…

-vi hadde hatt en rent «faglig» wiki uten fiksjonselementet?
Tror ikke det hadde blidd like mye kreativ skriving hvis det hadde vært faglig. Det hadde krevd mer undersøkelser for å sjekke om det en skriver stemmer, noe som begrenser omfanget av tekster en greier å produsere.

-om du hadde fått direkte tilbakemeldinger, konkrete oppdrag eller instrukser fra lærerne underveis?
Det hadde blitt mindre fritt. Men samtidig hadde en med konkrete oppdrag kunnet satt noen linjer for hva som skal være med, men det kunne nok satt grenser for kreativiteten. Kanskje greit å ha noen instrukser hvis dette skal gjøres i skolen.

-om de som så wikien (også utenfor klassen) kunne skrive med? Hadde noe av dette innvirket på skrivingen? Hvordan? (gleden, lysten, motet knyttet til det å skrive?)
Det er jo artig med noe eget da! At dette har vi utviklet sammen… Dumt om noen skulle gått inn å endret på kanskje noe vi syntes var viktig i Familien Pedersen. Samt at kanskje noen ville kviet seg for å skrive fritt hvis hvem som helst kan endre.

Følte du eierskap til teksten(e)? Hvilke tekster og hvorfor?
Følte at dette var noe vi sammen har utviklet.

Følte du deg nok «sett» av lærerne /de andre?
Ja :-) Dette var en spennende skriveprosess! Ypperlig å prøve med elevene i skolen.