Kjell-Arne

Kjell-Arne

Født: 13. Juni 1976
Bror: Morten
Halvsøster: Maria Carmen
Mor: Sonja
Far: Steinar

Mormor: Bjørg
Morfar: Arlid
Farmor: Ruth
Farfar: Oddvar

Kjell-Arne kom til verden en varm junidag i 1976. Storebror Morten var ikke akkurat fra seg av begeistring. Det at han måtte dele oppmerksomheten med en liten skrikerunge var ikke populært. Da Kjell-Arne var et halvt år, fikk lille Morten nok og pakket kofferten. Toåringen ble funnet av Steinar senere på dagen, der han satt i krysset ved grendehuset. Kjell-Arne var en livlig liten gutt, som visste å plage livet av sin storebror. I de to første årene av Kjell-Arnes liv var det mye liv i huset. Diverse band-medlemmer av Mammas Kjøttkaker kom og gikk, og farmor Ruth var stadig innom med godsaker.

Rett etter at Kjell-Arne hadde fylt to år tok livet en brå vending. Pappa Steinar flyttet ut, og en stund senere flyttet han til utlandet. Gjennom oppveksten hadde de to guttene lite kontakt med faren sin. Det hendte at han sendte et brev i ny og ned, men han ble etter hvert ganske fremmed for dem. Guttene utviklet derimot et tett bånd seg i mellom, tross all kranglingen.

Brev fra Steinar til guttene