Lander Organisasjonen

Lander-Organisasjonen var en norsk motstandsgruppe under andre verdenskrig. Organisasjonen fikk navn etter sin leder Christian Lander.