Maurskog

Steinar kommer fra et sted som heter Maurskog på det sentrale Østlandet. Maurskog har ca. 5000 innbyggere som er spredt over et ganske stort område.

De fleste innbyggerne i Maurskog jobber på det lokale sagbruket. I tillegg jobber mange på hermetikkfabrikken. I Maurskog sentrum er det bensinstasjon, Tobben's bilverksted, Maurtua grendehus, nærbutikken Maura nærbutikk og en sjarmerende, liten pub Vera Villig. Ungdommene samler seg ofte bak det lokale postkontoret der de smugrøyker og diskuterer motorsykler. Maurskog sentralskole fikk ny skolebygning og ungdomsskole i 1971!


Artikkel om Maurskog i Aschehougs konversasjonsleksikon
Maurskogsangen