Maurskog Sentralskole
flickr:5367546707
Maurskog Sentralskole, februar 1972

Maurskog Sentralskole har historie helt tilbake til 1895, da skolen først åpnet under navnet Maurskog Fellesskole. Skolen var 7-årig for barn fra 7 til 14 år. Skolens første bestyrer var presten Gunnar Jenshus. Jenshus underviste sammen med 3 andre lærere. Skolen hadde fire klasserom i et leid hus ved kirka. Etter hvert ble også kirkas fellesrom tatt i bruk som klasserom. På bildet ser vi det nyeste skolebygget til skolen som ble åpnet 14 august 1971. Det begynte 89 barn på skolen dette året.


Rektors tale 17. mai 1972
Invitasjon til skolens juletrefest januar 1972
Skolesang
Skolereglementet