Morten

Morten Pedersen

Født: 2. november 1974
Bror: Kjell-Arne født i 1976
Halvsøster: Maria Carmen
Mor: Sonja
Far: Steinar

Mormor: Bjørg
Morfar: Arild

Farmor: Ruth
Farfar: Oddvar

Morten var Ruth og Steinars førstefødte, og kom til verden med stor begeistring. Han vokste opp på Maurskog med sin mor og bror, Kjell-Arne. Hans far forlot dem i 1978 da han skilte seg fra deres mor, Sonja. Morten var 4år da han dro, og de hadde ikke den beste kontakten.

Forholdet til broren Kjell-Arne var ikke alltid det beste. Som barn kranglet de så bustene føyk.