Nekrolog
Oddvar Pedersen

05.09.1916 - 17.05.2010

flickr:6109543821

Oddvar Pedersen var den førstefødte i en søskenflokk på fire. Han vokste opp i en familie fyllt med kjærlighet. Oddvar tilbrakte de 24 første leveårene sine på Maurskog, og har hatt et nært forhold til hjemstedet i alle år. Han var en kjentmann blant folk i hjembygda. Oddvar døde stille inn på Maurskog sentralsykehus den 17.05.2010 i en alder av 94 år. Bak seg har han hatt et langt og spennende liv. Som ung var han en aktiv og engasjert sjel i nærmiljøet Maurskog. Etter endt skolegang arbeidet han som frivillig for ulike organisasjoner. Oddvar fant sin største og eneste kjærlighet Ruth Tøllefsen i 1940. Han giftet seg med Ruth i 1941. Kjærligheten blomstret og sammen fikk de to vakre barn, Inger og Steinar. Som far var Oddvar en rettferdig men kjærlig person. Barna hans var høyt elsket, og betydde mye for ham.

Deltakermedaljen.jpg

Som 24åring vervet Oddvar seg som medlem av motstandsgruppen lander-Organisasjonen. Under andre verdenskrig var han en motstandsmann som gikk under navnet Maura. Han kjempet blant annet ved siden av Kjakan, noe han i ettertid så på som en stor ære. Maura og Kjakan holdt kontakten helt fram til hans død. For sitt virke under krigen mottok han i 1945 Deltakermedaljen med rosett, en medalje som tildeles militært personell, som deltok i kamp under andre verdenskrig. Pedersen viste god nasjonal holdning under okkupasjonstiden, og hadde gjort seg fortjent til krigsdeltakermedaljen.

Han gjorde seg også fortjent til Defence Medal, en britisk utmerkelse som ble gitt til personer i militær tjeneste og enkelte sivile tjenester. I løpet av krigstiden var han mye på farten, og Pedersen fikk mange nye venner. Mange av hans nære venner gikk tapt i kampen under andre verdenskrig. Dette gikk svært tungt inn på ham, og han valgte å trekke seg tilbake til sin kjære Ruth og deres to barn i Maurskog. Etter at krigen var over, og hans tid som motstandsmann var over, arbeidet han som fabrikkarbeider ved en av Norsk Hydros fabrikker på Raufoss. Her trivdes han godt, og på fabrikken jobbet han som fulltidsansatt helt fram til han gikk av med pensjon i 1986, 70 år gammel. Etter som årene gikk var ikke helsen som den en gang var, og av den grunn flyttet han og hans kone inn på Maurskog hvile- og aldershjem, hvor han tilbrakte sine siste leveår sammen med sitt livs kjærlighet, før han sovnet stille inn.

Våre tanker går til hans nærmeste familie.

Vi lyser fred over Oddvar Pedersens minne