Politikk og Samfunn

3. desember i 1946 var det folketelling i Norge. Det var da 2 814 194 innbyggere i Norge.

10. januar i 1946 holder FNs hovedforsamling sitt første møte i London. Syv dager senere holder FNs sikkerhetsråd sitt første møte. Videre blir Trygve Lie 1. februar 1946 valgt til FNs første generalsekretær. Norge blir 19 november medlem av FN, sammen med Sverige og Afganistan.

Heimevernet opprettes 6. des. som følge av 2. verdenskrig. Den ble opprettet etter modell av hjemmefrontstyrkene som fungerte under krigen.