Syklubb

Syklubben Ruth er en del av møtes hver torsdag kl 19 til kaffe, kake, strikking/hekling og prat. Til sammen er de fem damer som møtes: Jorunn, Bjørg, Anna og Aud, i tillegg til Ruth. Alle damene er født og oppvokst i Maurskog, og har så langt fulgt hverandre hele livet.

Bakgrunnen for de faste sammenkomstene på torsdager er at jentene i sin tid møttes for å øve på salmer som en del av konfirmasjonsforberelsene sine. Dette var en krevende tid med mye å lære, men nå er syklubbene forbeholdt kos og sladder. Samtidig har de beholdt noe av essensen, de starter nemlig hver syklubb med en salme eller to.

Desember måned er en spesiell måned for syklubben, og er preget av tradisjoner fordelt på fire torsdager (hver torsdag før advent). Den første torsdagen møtes damene for å synge julesanger og planlegge baking av de sju slag. Dessuten må de ta stilling til hvilken organisasjon de skal donere årets basaroveskudd til. Den andre torsdagen reiser damene inn til byen for å samle inn gevinster til den årlige basaren. Den tredje torsdagen avholdes basaren på grendehuset i Maurskog. Dette er opprinnelig i regi av kvinneveldet, men alle bygdas syklubber får delta med egne lotterier. På den fjerde torsdagen før jul avholder syklubben julebord. Da ribbe er forbeholdt julaften, er det rakfisk som serveres på julebordet. Rakfisk og godt drikke, med fast innslag av akevitt.